Myco Forte Capsules

$29.30

Dong chong xia cao+Bai mu er+Ling Zhi+Ziang Gu

Category:

Description

Mycoherb Myco-Forte Capsules

Ingredients:
Cordyceps mycelium and fruiting body (Dong chong xia cao), Tremella mycelium and fruiting body (Bai mu er), Flammulina mycelium and fruiting body (Ling zhi), Shiitake mycelium and fruiting body, Maitake mycelium and fruiting body

>